Politika integriranog sustava upravljanja

Zadovoljan kupac je naša najveća vrijednost!

Naši slogani su:

„Sve za pčelarstvo - sve od pčela“

„Između prehrane i farmaceutike“

Med, medne pripravke, likere na bazi meda i ostale proizvode, proizvedene ili nabavljene za prodaju, kontinuirano nadziremo kako bi osigurali njihovu vrhunsku kvalitetu i sigurnost.

Postizanje sukladnosti proizvoda te zadovoljstva naših kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana, nastojimo ostvariti kroz primjenu integriranog sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane. Naš integrirani sustav upravljanja temelji se na zahtjevima norme ISO 22000 te IFS.

Svjesni položaja i odgovornosti u prehrambenom lancu, integrirani sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane tako smo uspostavili da zaposlenici na svim razinama imaju obvezu:

  • zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca
  • odgovorno se odnositi prema okolišu kako bi se osigurala eliminacija ili smanjenje svih negativnih utjecaja,
  • poštivati zakone i obvezujuće propise,
  • kroz osobnu i etičku odgovornost brinuti se o proizvodima i poboljšavati integrirani sustav upravljanja
  • osigurati održivost svih segmenata sustava,
  • brinuti se o kvaliteti, sigurnosti i neškodljivosti proizvoda
  • brinuti se o vlastitoj higijeni i higijeni radnih prostora
  • djelovati sukladno utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
  • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.

Svi procesi i odjeli unutar tvrtke PIP imaju definirane specifične ciljeve čije ostvarenje doprinosi poboljšanju sustava. Ciljevi se utvrđuju na godišnjoj razini i zapisani su kroz Godišnji plan integriranog sustava upravljanja.

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve koji vode ostvarenju ovdje postavljene vizije, misije i politike integriranog sustava upravljanja.

Politika integriranog sustava upravljanja PIP

Direktor Domagoj Bračić 29.06.2018. r2