O nama

PIP d.o.o. je društveno odgovorno i inovativno društvo specijalizirano za pčelarstvo koje je izraslo iz obiteljske tradicije bavljenja pčelarstvom, još od 1930. godine, i ujedno je najstariji privatni proizvođač pčelinjih proizvoda u Hrvatskoj. Bogata tradicija i inovativan rad u pčelarstvu utkani su u svaki naš proizvod, a stečena znanja neprekidno ulažemo u kvalitetu, istraživanje i razvoj novih proizvoda. Dobre smo rezultate polučili i kroz partnersku suradnju s više fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.

Međunarodni certifikati HACCP i IFS  dokaz su visoke kvalitete.

Preradu i oplemenjivanje pčelinjih proizvoda obavljamo u odobrenom objektu, dok nadzor kakvoće vršimo u vlastitom laboratoriju i u suradnji s ovlaštenim institucijama.

Poslovne aktivnosti PIP-a odvijale su se kroz slogan:

„SVE ZA PČELARSTVO – SVE OD PČELA“, kojemu je, zahvaljujući inovativnom pristupu, dodan i slogan:

„IZMEĐU PREHRANE I FARMACEUTIKE“.

Naša misija:

- opstanak pčela i razvoj pčelarstva

- pčelinje proizvode inovativno oplemeniti za poboljšanje zdravlja ljudi i učiniti ih dostupnim svakom pojedincu