BiH sjedište i popis poslovnica

PIP-BH d.o.o.

BiH Velika Kladuša
Z. Žalića bb

tel: +387 37 77 33 45
fax: +387 37 77 33 45

e-mail: pipbh@bih.net.ba


PREDSTAVNIŠTVO i maloprodaja SARAJEVO

Ul. Pijačna do 78
BA-71 000 Sarajevo-Stup

tel: +387 33 636 211

e-mail: pip.sa@bih.net.ba